Our website is under maintenance

Coming soon

Contact

pk@partnerskosova.org
+381 38 543 350

Offices

SU 1/2 H3 nr 3, Kati përdhesë
10000, Prishtinë, Republic of Kosova

Facebook